FXTM
دلار
4,200
یورو
9,245
درهم
2,150
سکه تمام - امامی
2,741,000
یک گرم طلای 18 عیار
230,620
هر مثقال طلا آبشده (مظنه)
999,000
نفت خام برنت
73
آژانس بهار پرستوهاتور لحظه آخری

اخبار

کاهش دسته جمعی قیمت ها در بازار داخلی

کاهش دسته جمعی قیمت ها در بازار داخلی

پس از بازشدن بازار داخلی و اعلام نرخ قیمت دلار در بازار ، شاهد کاهش قیمت طلا ، مظنه ، سکه و سایر ارزها در بازار بودیم . این در حالی است که قیمت جهانی طلا در چهارمین روز متوالی بیش از 10 دلار دیگر افزایش یافته.

 

دلار و تومان

 

اکنون قیمت در بازار و بانک مرکزی به شرح زیر است :

 

قیمت ارز در بانک مرکزی : 

uدلار ۲۴,۷۹۴
dپوند ۳۸,۳۳۵
dیورو ۳۲,۹۹۶
dفرانک سوئیس ۲۶,۷۷۱
dکرون سوئد ۳,۷۹۹
uدرهم ۶,۷۵۱
dدلار کانادا ۲۴,۰۵۶
dدلار استرالیا ۲۲,۶۲۲
uافغانی ۴۴۹

 

 


 

قیمت ارز در بازار آزاد :

 

dدلار ۳۲,۰۵۰
dیورو ۴۲,۷۰۰
dپوند ۴۹,۳۰۰
cدرهم ۸,۷۵۰
cدلار کانادا ۳۲,۰۰۰
uدلار استرالیا ۳۰,۰۰۰
cریال سعودی ۸,۶۰۰
cلير ترکيه ۱۷,۰۰۰
cکرون سوئد ۴,۹۲۰

 


 

قیمت سکه :

 

dسکه طرح قدیم ۱,۰۴۰,۰۰۰
dسکه تمام (امامی) ۱,۰۷۴,۰۰۰
cنیم سکه ۵۷۳,۰۰۰
dربع سکه ۳۷۲,۰۰۰
cسکه گرمی ۲۴۰,۰۰۰

 


 

قیمت مظنه و طلا

 

dیک گرم طلای 18 عیار ۱۰۴,۵۸۰
dیک گرم طلای 19 عیار ۱۱۰,۳۸۰
dیک گرم طلای 20 عیار ۱۱۶,۱۹۰
dیک گرم طلای 22 عیار ۱۲۷,۸۲۰
dیک گرم طلای 24 عیار ۱۳۹,۴۳۰
dهر مثقال طلا (مظنه) ۴۵۳,۰۰۰

 

منبع : فی بازار

تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۲۲