FXTM
دلار
0
یورو
6,810
درهم
1,515
سکه تمام - امامی
1,829,000
یک گرم طلای 18 عیار
169,680
هر مثقال طلا آبشده (مظنه)
735,000
نفت خام برنت
74.06
فروش اینترنتی بلیط با وکآژانس بهار پرستوها

اخبار

کاهش دسته جمعی قیمت ها در بازار داخلی

کاهش دسته جمعی قیمت ها در بازار داخلی

پس از بازشدن بازار داخلی و اعلام نرخ قیمت دلار در بازار ، شاهد کاهش قیمت طلا ، مظنه ، سکه و سایر ارزها در بازار بودیم . این در حالی است که قیمت جهانی طلا در چهارمین روز متوالی بیش از 10 دلار دیگر افزایش یافته.

 

دلار و تومان

 

اکنون قیمت در بازار و بانک مرکزی به شرح زیر است :

 

قیمت ارز در بانک مرکزی : 

uدلار ۲۴,۷۹۴
dپوند ۳۸,۳۳۵
dیورو ۳۲,۹۹۶
dفرانک سوئیس ۲۶,۷۷۱
dکرون سوئد ۳,۷۹۹
uدرهم ۶,۷۵۱
dدلار کانادا ۲۴,۰۵۶
dدلار استرالیا ۲۲,۶۲۲
uافغانی ۴۴۹

 

 


 

قیمت ارز در بازار آزاد :

 

dدلار ۳۲,۰۵۰
dیورو ۴۲,۷۰۰
dپوند ۴۹,۳۰۰
cدرهم ۸,۷۵۰
cدلار کانادا ۳۲,۰۰۰
uدلار استرالیا ۳۰,۰۰۰
cریال سعودی ۸,۶۰۰
cلير ترکيه ۱۷,۰۰۰
cکرون سوئد ۴,۹۲۰

 


 

قیمت سکه :

 

dسکه طرح قدیم ۱,۰۴۰,۰۰۰
dسکه تمام (امامی) ۱,۰۷۴,۰۰۰
cنیم سکه ۵۷۳,۰۰۰
dربع سکه ۳۷۲,۰۰۰
cسکه گرمی ۲۴۰,۰۰۰

 


 

قیمت مظنه و طلا

 

dیک گرم طلای 18 عیار ۱۰۴,۵۸۰
dیک گرم طلای 19 عیار ۱۱۰,۳۸۰
dیک گرم طلای 20 عیار ۱۱۶,۱۹۰
dیک گرم طلای 22 عیار ۱۲۷,۸۲۰
dیک گرم طلای 24 عیار ۱۳۹,۴۳۰
dهر مثقال طلا (مظنه) ۴۵۳,۰۰۰

 

منبع : فی بازار

تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۲۲

نمایندگی مدیران خودرو
x