نرخ بیکاری تابستان به ۹.۵درصد رسید / بیکاری مردان ۷.۹درصد و زنان ۱۸درصد - اخبار - فی بازار | نرخ ارز ، نرخ دلار ، قیمت سکه و طلا
دلار
4,200
یورو
11,896
درهم
2,855
سکه تمام - امامی
3,722,000
یک گرم طلای 18 عیار
289,490
هر مثقال طلا آبشده (مظنه)
1,254,000
نفت خام برنت
71
محل آگهی شما *ویژه*تور لحظه آخری

اخبار

نرخ بیکاری تابستان به ۹.۵درصد رسید / بیکاری مردان ۷.۹درصد و زنان ۱۸درصد

نرخ بیکاری تابستان به ۹.۵درصد رسید / بیکاری مردان ۷.۹درصد و زنان ۱۸درصد

نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال یعنی شاغل یا بیکار هستند مطابق نتایج به دست آمده، در فصل تابستان، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در کل کشور 37.2 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 62.7 درصد و در بین زنان 11.7 درصد محاسبه شده اسیت همچنین نتایج نشان می‌دهد، درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیش‌تر در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 39.8 درصد و در نقاط شهری 36.2 درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت 15 ساله و بیش‌تر، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 40.5 درصد به دست می‌آید این شاخص در بین مردان 68.8 درصد و در بین زنان 12.7 درصد، در نقاط شهری 39.4 درصد و در نقاط روستایی 43.8 درصد به دست می‌آید.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیش‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی (55.5 درصد) در گروه سنی 30-34 ساله بوده است. این شاخص در بین مردان گروه سنی 35-39 ساله با 94.5 درصد و زنان برای گروه سنی‌های 29-25 ساله با 19.2 درصد بیش‌ترین مقادیر را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان 1393 نسبت به تابستان 1392، این شاخص در جمعیت 10 ساله و بیش‌ترین 2.0 درصد کاهش داشته است. این شاخص در نقاط شهری 2.0 درصد و در نقاط روستایی 1.8 درصد و در نقاط روستایی 1.8 درصد کاهش داشته است. این شاخص در بین مردان 2.0 درصد و در بین زنان 1.9 درصد کاهش یافته است.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در تابستان 1393 نسبت به بهار 1393، 0.1 درصد افزایش داشته است، این شاخص در نقاط شهری 0.1 درصد افزایش و در نقاط روستایی هیچ گونه تغییری نداشته است. همچنین این نرخ در بین مردان 0.7 درصد افزایش و در بین زنان نیز 0.5 درصد کاهش داشته است.نرخ بیکاری و تغییرات آنشاخص نرخ بیکاری نشان می‌دهد، چند درصد از جمعیت فعال، بیکار هستند در مقابل نرخ اشتغال نشان می‌ دهد، چند درصد از جمعیت فعال، شاغل هستند. بنابراین، بررسی نرخ بیکاری به طور ضمنی بررسی نرخ اشتغال نیز می‌باشد بر اساس نتایج به دست آمده در فصل بهار، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در کل کشور 9.5 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 7.9 درصد و در بین زنان 18.0 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش‌تر از نقاط روستایی است. به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 10.5 درصد و در نقاط روستایی 7.0 درصد است. چنانچه جمعیت فعال، 15 ساله و بیش‌تر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری 9.5 درصد به دست می‌آید.

مقایسه نرخ بیکاری درگروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیش‌ترین نرخ بیکاری در گروه سنی 24-20 ساله با 25.3 درصد بوده است، بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می‌دهد، همین گروه سنی در بین مردان با 20.8 درصد و در بین زنان 50.4 درصد، بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که این شاخص در تابستان 1393 نسبت به تابستان 1392، 0.9 درصد کاهش یافته است. این نرخ در نقاط شهری 1.5 درصد کاهش و در نقاط روستایی 0.8 درصد افزایش داشته است. همچنین در بین مردان 0.2 درصد و در بین زنان 3.0 درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در تابستان 1393 نسبت به بهار 1393، 1.2 درصد کاهش یافته است. این شاخص در نقاط شهری 1.0 درصد و در نقاط روستایی 0.5 درصد کاهش یافته است. همچنین تغییرات این نرخ در بین مردان 1.1 درصد و در بین زنان نیز 1.3 درصد کاهش یافته است.

 

 

 

 

منبع : فارس

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۷
برچسب‌ها:

نظرات

CAPTCHA Imagereload
لطفاً عددی که در تصویر سمت راست می بینید را وارد کنید.